ใบปลิวประกาศ/Gospel Tracts

เราขอสรรเสริญองค์พระเยซูสำหรับถ้อยคำที่พระองค์ทรงมอบให้สำหรับใบปลิวประกาศข่าวประเสริฐนี้! ถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่ได้รับการอวยพระพรจากพระองค์และจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนจำนวนมาก
ขอให้คุณพิมพ์ใบประกาศนี้และแจกจ่ายแก่ผู้คนในทุกที่ที่คุณไป และจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณออกไปแจกจ่ายนั้น องค์พระเยซูคริสต์นั้นเสด็จไปด้วยกันกับคุณและผู้คนจะได้รับความรอด! (2013)

บรรดาผู้ที่รักพระเยซูคริสต์ พวกคุณทำได้ดีมาก! องค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ขณะที่เจ้าแจกจ่ายใบปลิวเหล่านี้นั้น เจ้าเผชิญอุปสรรค์แต่จำไว้ว่าผู้คนได้รับความรอด และข่าวประเสริฐนั้นก็เข้าถึงคนมากมาย และมีใบปลิวของเรามากมายที่ถูกเก็บขึ้นหลังจากที่ปลิวลงพื้น” (10/09/2014)

2013 – All glory to Jesus who directed and gave words for this flyer! The words of God are blessed and change lives. Hand it out everywhere you go. Remember: each time you go and hand out these flyers, the Lord goes with you and each time people are saved! 

10/09/2014 – TO ALL JESUS LOVER, WHO ARE DISTRIBUTING THE WITNESSING FLYER:Well Done! The Lord said that His flyer is reaching out to the ends of the earth. He said that as you distribute them, there have been challenges but remember that people have been saved, people have been reached, and many of My flyers have been picked after being flown to the ground.

Thai Gospel Tract/ใบปลิวภาษาไทย:
Download/ดาวน์โหลด

English and Other Languages Gospel Tracts/ใบปลิวภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ:
Download/ดาวน์โหลด

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์และแจกจ่ายใบปลิวนี้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากเรา
Note: Please feel free to print and distribute the Gospel tracts without having asked our for permission.


One thought on “ใบปลิวประกาศ/Gospel Tracts

การแสดงความเห็นถูกปิด