VDO Clip: อย่าไปนรก/Don’t Go to Hell

พระเยซูได้ทรงนำหญิงชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพคนหนึ่งไปเยือนนรก หลังจากที่เธอกลับมาแล้วเธอได้วาดภาพของสิ่งที่เธอได้เห็นในนรกและได้ถ่ายทอดผ่านทางวีดีโอนี้

อ่านเรื่องราวการไปเยือนนรกของคริสตจักร Blazing Holy Fire: คลิกที่นี่ (ภาษาไทย)


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s