อธิษฐานอย่างไรให้เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ?

ทำไมเราถึงง่วงนอนเวลาอธิษฐาน?
ทำไมบางคนถึงอธิษฐานได้เป็นเวลานาน แต่บางคนอธิษฐานได้แค่ไม่กี่นาที?
ทำไมบางครั้งเราได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าเวลาอธิษฐาน แต่บางครั้งไม่รู้สึกอะไร?

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
ยอห์น 4:24

เมื่อใดก็ตามที่เรานมัสการพระเจ้าด้วยเนื้อหนัง เนื้อหนังนั้นไม่สามารถนำพาเราเข้าใกล้พระเจ้าได้ นั่นหมายความว่า คุณจะสัมผัสได้แต่ผลของเนื้อหนัง เช่น รู้สึกเบื่อ ง่วงนอน ไม่รู้จะอธิษฐานว่าอะไรดี มีสิ่งมากวนใจ เป็นต้น
พระเยซูตรัสว่าเราต้องสมัสการด้วยจิตวิญญาณ (พระวิญญาณ) ซึ่งก็หมายความว่า การอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าของเรานั้นต้องเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ และมีวิญญาณเป็นผู้ทรงนำนั่นเอง

การอธิษฐานด้วยการทรงนำหมายถึงอะไร?

พระคำภีร์กล่าวไว้ว่า “…เราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานขอสิ่งใด แต่พระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราด้วยการคร่ำครวญที่ไม่อาจหาถ้อยคำใดมาบรรยาย” (โรม 8:26)

เมื่อเรารับพระวิญญาณ เราจะสามารถอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆในพระวิญญาณได้ (มาระโก 16:17) และด้วยภาษาแปลกๆนี้เองพระวิญญาณจะอธิษฐานผ่านทางเราด้วยคำอธิษฐานที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

“…ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์” (มัทธิว 6:10)

อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆดีอย่างไร?

อธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้า

แม้ว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอะไร เมื่อเราอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ พระวิญญาณผู้ทรงหยั่งรู้พระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอธิษฐานแทนเราผ่านทางภาษาแปลกๆ เวลาที่เราอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ ให้เราโฟกัสไปที่พระเจ้าและตั้งใจให้พระองค์ทรงนำการอธิษฐานให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จผ่านทางคำอธิษฐานของเรา

การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆเสริมกำลัง

เมื่อเรานมัสการพระเจ้าและอธิษฐานด้วยพระวิญญาณ ไม่ใช่ด้วยเนื้อหนัง พระวิญญาณจะทรงเจิมเราด้วยกำลังทั้งฝ่ายวิญญาณและร่างกาย ถึงแม้ว่าเราจะอธิษฐานนานเป็นชั่วโมงเราก็ไม่รู้สึกเบื่อหรือเหนื่อย
นอกจากนี้การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆยังเสริมกำลังให้กับทูตสวรรค์ที่ช่วยนำคำอธิษฐานไปยังพระบังลังค์พระเจ้าอีกด้วย

ถ้าอยากเริ่มอธิษฐานแบบนี้ต้องทำอย่างไร?

 1. สำนึกบาป
  บาปทำให้คุณไม่สามารถเข้าใกล้และสัมผัสพระเจ้าได้ ก่อนคุณจะเริ่มอธิษฐานให้คุณสำนึกบาปก่อน
 2. เริ่มด้วยการนมัสการที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ
  ให้คุณใช้เวลานมัสการพระเจ้า เข้าใกล้พระเจ้า และนมัสการด้วยจิตวิญญาณ
 3. อธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ
  เมื่อคุณสมัสการพระเจ้าแล้ว ให้คุณอธิษฐานด้วยภาษาแปลก
  ในระหว่างที่คุณอธิษฐานให้คุณโฟกัสไปที่พระเยซู และให้พระวิญญาณทรงนำ (กรุณาอ่านบทความ สงครามฝ่ายวิญญาณ ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้เข้าใจการอธิษฐานยิ่งขึ้น)

หากคุณเริ่มเป็นครั้งแรก คุณอาจจะไม่สามารถอธิษฐานได้เป็นเวลานาน แต่ยิ่งคุณใช้เวลากับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น คุณก็จะสามารถอธิษฐานได้นานยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญ

ให้คุณระลึกเสมอว่า การอธิษฐานไม่ใช่พิธีรีตอง หรือกิจวัตรอย่างหนึ่ง แต่คือการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า
เมื่อคุณรักใครสักคน คุณอยากจะใช้เวลากับเขา เช่นเดียวกัน หากคุณรักพระเจ้า คุณก็อยากใช้เวลาใกล้ชิด สร้างความสนิทสนม และรู้จักกับพระองค์

การอธิษฐานเป็นเหมือนกับการที่คุณสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเอง


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s