ควบคุมอารมณ์ตัวเองและเอาชนะมาร

โดย ศิษยาภิบาล คริสติน โคล์แมน คจ Blazing Holy Fire

ขณะนี้คริสตจักรกำลังผ่านช่วงเวลารับมือกับสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างหนัก พระเยซูต้องการให้ฉันเตือนสติทุกคนว่า เมื่อคุณเผชิญหน้ากับการโจมตีของมาร อย่าปล่อยให้เนื้อหนังชี้นำคุณ คุณจะต้องทำทุกสิ่งด้วยสติปัญญา ด้วยความรอบคอบและด้วยความระมัดระวัง ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจ ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ค่อยๆ เดินตามการทรงนำ อย่าทำอะไรรีบร้อนผลีผลาม คิดก่อนจะลงมือทำสิ่งใดและทำทุกอย่างด้วยความถ่อมใจ อย่าเดินตามเนื้อหนัง อย่าทำอะไรด้วยความกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไร และระลึกในใจเสมอว่าพระเจ้าทรงมองเราว่าอย่างไร 

มารซาตานต่างหากที่อยากให้คุณวิตกกังวลว่าคนอื่นจะมองคุณอย่างไร จงอย่าตกเป็นทาสความคิดเช่นนั้น อย่าทำอะไรเพียงเพราะความกลัวคนอื่น ระลึกเสมอว่าพระบิดาทรงมองคุณว่าอย่างไร นั่นเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญ

เวลาที่คุณเผชิญหน้ากับการโจมตีของมาร อย่าเปิดประตูให้มัน เพราะไม่เช่นนั้นมันจะบุกเข้ามาโจมตีคุณ เมื่อมารมาหาคุณ ให้คุณแน่ใจว่าคุณไม่มีสิ่งใดของมาร(ความคิดที่ไม่ดี ความคิดชั่วร้าย ความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ ทุกสิ่งที่เป็นของมาร) อยู่ในความคิด ในจิตวิญญาณ ในใจคุณ จงใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ต่อพระเจ้า 

เมื่อคุณอยู่ในสงคราม อย่าลืมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้อง

เมื่อคุณอยู่ในสงคราม อย่าลืมความเห็นพ้องต้องกันกับศิษยาภิบาลของคุณ

หลายคนอาจไม่รู้ แต่ฉันจะบอกคุณว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับศิษยาภิบาลของคุณสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้า จงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องในพระคริสต์ ปรองดองกับศิษย์ยาภิบาล ถ้าคุณไม่ปรองดอง ให้คุณสำนึกบาปเสียและกลับใจใหม่ หนทางเดียวที่คุณจะเอาชนะสงครามกับมารนี้คือผ่านทางการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชัยชนะจะเป็นชัยชนะไม่ได้ถ้าคุณชนะอยู่คนเดียว ชัยชนะที่แท้นั้นคือการที่เราทุกคนเอาชนะมารด้วยกัน 

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันว่า “จงสัตย์ซื่อและจงรักภักดีต่อเรา”

พระองค์ปรารถนาให้คุณสัตย์ซื่อและภักดีต่อพระองค์ คุณต้องรับใช้พระองค์ผ่านทางการรับใช้คริสตจักรที่พระองค์ทรงใช้ปลูกและสร้างคุณ เมื่อคุณรับใช้อย่างสัตย์ซื่อ มารจะไม่มีข้อกล่าวหาคุณหรือสามารถฟ้องผิดคุณได้

จงถ่อมใจ อย่าทำอะไรตามใจเนื้อหนัง ถ้าคุณต้องการจะหยุดสักพัก ก็ขอให้คุณหยุดและพัก แต่อย่าตอบโต้หรือทำอะไรด้วยเนื้อหนัง หากคุณทำอะไรไปด้วยเนื้อหนัง จงสำนึกบาปและกลับใจเสียใหม่

การรับใช้พระเจ้า

คนที่ไว้ใจได้ในสิ่งเล็กน้อย ก็ไว้ใจได้ในสิ่งใหญ่ด้วย และคนที่ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย ก็ไม่สัตย์ซื่อในสิ่งใหญ่ด้วย (ลูกา 16:10 TNCV )

จงสัตย์ซื่อจนถึงที่สุด จงรับใช้พระเจ้าจนถึงที่สุด พระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงทุ่มเทพระองค์เองจนไม่เหลืออะไร แม้ขณะที่พระองค์กำลังสิ้นพระชนม์ (“แต่ทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างของพระเยซูโลหิตกับน้ำก็ไหลออกมาทันที” ยอห์น 19:34TNCV ) การสัตย์ซื่อ 80% ไม่ถือเป็นการสัตย์ซื่อ พระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังจะเผชิญ เราบอกเจ้าว่ามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้า และเจ้าจะทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึงสิบวัน จงสัตย์ซื่อแม้ต้องตายและเราจะมอบมงกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้า” วิวรณ์ 2:10 TNCV

การรับใช้พระเจ้าไม่ได้หมายถึงการสร้างคริสตจักรหรือตั้งพันธกิจ แม้การช่วยจัดเก้าอี้ให้คริสตจักรก็ถือเป็นการรับใช้ แม้คุณจะทำแค่จัดเก้าอี้ คุณก็รับใช้เท่ากับคนที่สอน คนที่ประกาศพระวจนะ คนที่นำนมัสการ ให้คุณรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสิ่งเล็กหรือใหญ่ และรับใช้ด้วยความเต็มใจ 

หลีกเลี่ยงการเหวี่ยงอารมณ์

ให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงการเหวี่ยงอารมณ์ (หรืออารมณ์ขึ้นๆลงๆ) ให้มากที่สุด องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉันว่า “เราจะไม่แต่งตั้งคนที่ยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ให้ขึ้นมาดูแลและชี้นำลูกแกะของเรา”

การมีอารมณ์ที่ไม่คงที่ เป็นสัญญาณของคนที่ยังไม่เติบโต การเติบโตนั้นไม่ใช่ปัญหา แต่พระเจ้าจะไม่ให้เราดูแลลูกแกะของพระองค์ในขณะที่คุณยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ พระองค์ประสงค์ให้คุณเอาชนะอารมณ์ พระคำภีร์กล่าวไว้ว่า “ เราทุกคนล้วนพลั้งพลาดในหลายๆ ทาง ผู้ที่ไม่เคยทำผิดทางวาจาก็เป็นคนดีเพียบพร้อม สามารถควบคุมร่างกายทั้งหมดของตนได้” ยากอบ 3:2 TNCV

ผู้นำคริสเตียนจะถูกพิพากษาอย่างเข้มงวดกว่าผู้อื่น อย่ารีบร้อนเป็นผู้รับใช้หากคุณยังอยู่ในระหว่างการเติบโต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงให้คุณรับใช้หากคุณยังเอาชนะการอารมณ์ไม่ได้ พระองค์ยังทรงช่วยให้พวกเราหลายคนให้เติบโตในพระองค์ ทรงใช้เราให้รับใช้พระองค์ในเรื่องเล็กๆอย่างทรงพลัง ให้คุณรับใช้พระองค์เช่นนี้ และพระองค์จะทรงใช้คุณให้ทำงานเบื้องหลังในระหว่างที่กำลังสร้างให้คุณเติบโต อย่ารีบร้อนออกมาจากเบื้องหลังเพื่อไปอยู่ข้างหน้าในขณะที่คุณยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ไม่อย่างนั้นมารจะโจมตีคุณ และทำให้คุณปั่นป่วน อย่าเปิดโอกาสให้กับมาร

พระเยซูจะทรงใช้คุณ ให้นำคนหลงหายมาหาพระองค์ จะทรงใช้คุณขับผีและทำสิ่งต่างๆระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่พระองค์จะทรงนำคุณไปยืนเบื้องหน้า แต่จะไม่ทรงให้คุณเป็นผู้นำในขณะที่คุณยังมีอารมณ์ที่เหวี่ยงอยู่

ทำไมจึงไม่เป็นผู้นำในขณะที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ นั่นก็เพราะว่านักเรียนไม่ใช่ครู นักเรียนต้องเรียนและผ่านการทดสอบก่อน เมื่อสอบผ่านแล้วถึงจะเป็นเหมือนครูได้  

พระเจ้าทรงสอนฉันเป็นเวลานานหลายปี ก่อนที่ฉันจะรับใช้พระองค์ผ่านทางการเป็นผู้นำ การอารมณ์ที่ไม่มั่นคงต้องถูกกำจัดไปเสียก่อน ก่อนที่พระองค์จะทรงปล่อยให้ฉันนำพันธกิจ นี่เป็นสิ่งที่ทรงกำชับกับฉันในช่วงที่ฉันกำลังเดินและเติบโตกับพระองค์ 

เหตุผลก็คือว่า การที่มีอารมณ์ที่เหวี่ยงส่งผลให้พระนามพระเจ้าถูกลบหลู่และไม่ได้รับการสรรเสริญ (โรม 2:24) การเป็นผู้นำแต่มีอารมณ์ที่เหวี่ยงนั้น ทำให้ลูกแกะสะดุดและเตลิดไป และอาจจะทำให้พวกเขาไปนรก

ในปี 2002 ฉันรู้จักศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่เปี่ยมด้วยการเจิม แต่บางครั้งเขาจะกล่าวหาสมาชิกคริสตจักร และเหวี่ยงอารมณ์โกรธ บางครั้งเขาเหวี่ยงอารมณ์แม้แต่ขณะรับใช้อยู่ เขามีการเจิมแต่เกือบจะอาทิตย์เว้นอาทิตย์เขามักจะประกาศผ่านไมค์ไล่สมาชิก สมาชิกเหล่านั้นรักเขามากจึงทนอยู่เป็นเวลาหนึ่ง แต่วันนี้ฉันรู้ว่าสมาชิกบางคนหลังจากที่ออกจากคริสตจักรนั้นเลิกเชื่อพระเจ้า พวกเข้ามีความบอบช้ำ และไม่สามารถตัดใจให้อภัยได้ แต่กลับโทษพระเจ้าแทน ตอนนี้ผ่านไป 16 ปีแล้ว บางคนไม่เข้าคริสตจักรเลยด้วยเหตุนี้

ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ ที่ฟิลิปปินส์ มีศิษยาภิบาลหญิงคนหนึ่งที่สะดุดอย่างหนักเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา นั่นเป็นเพราะมีคู่สามีภรรยาคริสเตียนซึ่งคอยอยู่เคียงข้างเธอ อธิษฐานเผื่อเธอ เวลาที่เธอผ่านปัญหาชีวิต เธอจึงเคารพคู่สามีภรรยานั้นมาก แต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเธอช่วยจัดงานฉลองวันเกิดสามีคนนั้น และหลังจากงานฉลองเสร็จ คู่สามีภรรยานั้นเกิดทะเลาะกันเพราะสิ่งที่เธอทำโดยไม่ตั้งใจ สามีคนนั้นโกรธภรรยามากและล็อกตัวเองอยู่คนเดียวในห้องไม่ออกไปไหน ไม่คุยกับใครเป็นเวลาหลายวัน เธอจึงรู้สึกผิดมาก มารซาตานก็พยายามจะกล่าวโทษเธอ ให้เธอรู้สึกบาปและอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่า 

ทำไมฉันถึงแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ นั่นก็เพราะว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหากเรารับใช้พระเจ้าในขณะที่มีปัญหาการมีอารมณ์ที่ไม่มั่นคง และทำตามเนื้อหนัง

คุณอยากจะให้พระเจ้าทรงใช้คุณอย่างทรงพลังหรือไม่

จงควบคุมอารมณ์ตนเอง เราทุกคนสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสันติได้โดยไม่ต้องทะเลาะกัน เมื่อใดก็ตามที่มีการทะเลาะเบาะแว้ง พระวิญญาณจะไม่ทรงสถิตอยู่ด้วย การทรงสถิตของพระเยซูก็จะไม่อยู่กับคุณ แต่พระเจ้ายังทรงรักคุณแม้ว่าคุณจะยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่พระองค์ประสงค์ให้คุณเอาชนะมารและเนื้อหนัง ฉันเองนั้นต่อสู้และเอาชนะมาแล้ว นั่นเป็นทางเดียวที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้ฉันเป็นผู้นำพันธกิจนี้

ก่อนที่พระเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้คุณเป็นผู้นำพันธกิจไฟ คุณควรจะมีความอารมณ์ที่เหวี่ยงขึ้นๆลงๆ เป็นศูนย์เสียก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 3-7 ปี คุณทำได้อย่างแน่นอน การปรองดองกับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้

“เกลือเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ามันหมดความเค็มแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไร? ท่านจงมีเกลืออยู่ในตัวและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข” มาระโก 9:50 TNCV


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s