พบกับพระเยซู (ตอนที่ 1) / Encounter (1)

Read ‘Encounter (1)’ in English: Click Here … More พบกับพระเยซู (ตอนที่ 1) / Encounter (1)

Advertisements

VDO Clip: อย่าไปนรก/Don’t Go to Hell

พระเยซูได้ทรงนำหญิงชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพคนหน … More VDO Clip: อย่าไปนรก/Don’t Go to Hell

Advertisements

เมื่อพระเยซูพาไปเยือนนรก / Taken to Hell by Jesus

Read English version: Click Here “เราได้เตือนพวกเขาทุกค … More เมื่อพระเยซูพาไปเยือนนรก / Taken to Hell by Jesus

Advertisements

ผู้คนที่หลงหาย / The Lost Souls

English version: Click Here  Click Here   ผู้คนที่หลงหา … More ผู้คนที่หลงหาย / The Lost Souls

Advertisements

เมื่อพระเยซูพาไปเยือนสวรรค์ / Taken to Heaven by Jesus

ENGLISH VERSION: Click Here ในคืนวันจันทร์คืนหนึ่ง ซึ่ง … More เมื่อพระเยซูพาไปเยือนสวรรค์ / Taken to Heaven by Jesus

Advertisements

พระวจนะเกี่ยวกับเยาวชน / Jesus’ Youth Message

For English version, please see the video at the bottom … More พระวจนะเกี่ยวกับเยาวชน / Jesus’ Youth Message

Advertisements

ทรงรักคุณ/In Love With You

ENGLISH VERSION:  Download PDF บอกพวกเขาว่าเรารักพวกเขา … More ทรงรักคุณ/In Love With You

Advertisements

ใบปลิวประกาศ/Gospel Tracts

เราขอสรรเสริญองค์พระเยซูสำหรับถ้อยคำที่พระองค์ทรงมอบให้ … More ใบปลิวประกาศ/Gospel Tracts

Advertisements