อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 5/12) / To Pray Like Jesus (5/12)

For English version: Click Here บทนำ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 5/12) / To Pray Like Jesus (5/12)