อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 3/12) / To Pray Like Jesus (3/12)

ENGLISH  VERSION: Click Here คุณมีความไม่แน่ใจเรื่องการ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 3/12) / To Pray Like Jesus (3/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 2/12) / To Pray Like Jesus (2/12)

ENGLISH VERSION: Click Here “มาเถิดลูกของเรา มาสร้างควา … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 2/12) / To Pray Like Jesus (2/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 1/12) / To Pray Like Jesus (1/12)

ENGLISH VERSION: Click Here องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉั … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 1/12) / To Pray Like Jesus (1/12)