อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 7/12) / To Pray Like Jesus (7/12)

English version: Click Here “เมื่อคุณอธิษฐาน ให้หลงเข้า … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 7/12) / To Pray Like Jesus (7/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 5/12) / To Pray Like Jesus (5/12)

For English version: Click Here บทนำ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 5/12) / To Pray Like Jesus (5/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 2/12) / To Pray Like Jesus (2/12)

ENGLISH VERSION: Click Here “มาเถิดลูกของเรา มาสร้างควา … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 2/12) / To Pray Like Jesus (2/12)