อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 6/12) / To Pray Like Jesus (6/12)

English version: Click Here การอธิษฐานคืออะไร? ทำอย่างไ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 6/12) / To Pray Like Jesus (6/12)