อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 8/12) / To Pray Like Jesus (8/12)

Read English version: Click here ข้าพเจ้าเงยหน้าดูเนินเ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 8/12) / To Pray Like Jesus (8/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 7/12) / To Pray Like Jesus (7/12)

English version: Click Here “เมื่อคุณอธิษฐาน ให้หลงเข้า … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 7/12) / To Pray Like Jesus (7/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 6/12) / To Pray Like Jesus (6/12)

English version: Click Here การอธิษฐานคืออะไร? ทำอย่างไ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 6/12) / To Pray Like Jesus (6/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 5/12) / To Pray Like Jesus (5/12)

For English version: Click Here บทนำ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 5/12) / To Pray Like Jesus (5/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 4/12) / To Pray Like Jesus (4/12)

Read English Version: Click Here จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 4/12) / To Pray Like Jesus (4/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 3/12) / To Pray Like Jesus (3/12)

ENGLISH  VERSION: Click Here คุณมีความไม่แน่ใจเรื่องการ … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 3/12) / To Pray Like Jesus (3/12)

อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 2/12) / To Pray Like Jesus (2/12)

ENGLISH VERSION: Click Here “มาเถิดลูกของเรา มาสร้างควา … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 2/12) / To Pray Like Jesus (2/12)