อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 1/12) / To Pray Like Jesus (1/12)

ENGLISH VERSION: Click Here องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับฉั … More อธิษฐานอย่างพระเยซู (ตอนที่ 1/12) / To Pray Like Jesus (1/12)